วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

พันธกิจ/วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์( VISION )

มุ่งมั่นฟื้นฟูเด็กพิการให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นศูนย์กลาง
ให้บริการการศึกษาที่ได้มาตรฐานตลอดจนประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม อาสาสมัคร 
และองค์กรเครือข่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้พิการ

---------------------------------

พันธกิจ( MISSION )

1. ส่งเสริมการจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลคนพิการให้มีมาตรฐานโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2.พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคนพิการพร้อมกับพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
3. พัฒนาวิธีการประสานงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
4. พัฒนาวิธีการและปรับปรุงระบบการให้บริการแก่คนพิการแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

 

 

Last modified on 11/01/2017

Share this article

About Author

Super User
Login to post comments

About us

buttom

Last posts

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Today 10

Yesterday 11

Week 36

Month 366

All 10622

Currently are 14 guests and no members online