เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์

เป้าประสงค์ ( OBJECTIVE )

ผู้พิการในเขตพื้นที่บริการจังหวัดนราธิวาสได้รับบริการ
และการศึกษาอย่างทั่วถึงตามศักยภาพของแต่ละคน 
ทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ช่วยเหลือตนเองได้และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจัดทำ
และจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษาประสานงานกับ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้บริการการศึกษา
ประสานงานบำบัดฟื้นฟู ตลอดจนดำเนินการส่งต่อโรงเรียนและชุมชน

 

 

Last modified on 16/01/2017

Share this article

About Author

Super User
Login to post comments

About us

buttom

Last posts

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Today 10

Yesterday 11

Week 36

Month 366

All 10622

Currently are 10 guests and no members online