หน่วยบริการ ศรีสาคร

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอศรีสาคร

โรงเรียนตาดีกาอีบาดียะห์ หมู่ 1 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210

ชื่อ                

            ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส หน่วยบริการศรีสาคร

สถานที่ตั้ง

           โรงเรียนตาดีกาอีบาดียะห์ หมู่ 1 ตำบล ศรีสาคร อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส 96210

แผนที่

a

ข้อมูลบุคลากร

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นางสาวพุทธชาติ เกี๋ยงวงค์          ครูผู้ช่วย
นางสาวมัยมูเน๊าะ เจ๊ะหลง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวนูรีซัน    เจ๊ะกะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ข้อมูลนักเรียน

  1.  ข้อมูลนักเรียนที่มารับบริการที่ศูนย์
ประเภทความพิการ จำนวน รวม
ชาย หญิง
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น - - -
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน -
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ๑๒ ๑๑ ๒๓
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ -
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ - - -
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา - - -
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ - - -
บุคคลออทิสติก -
บุคคลพิการซ้อน ๑๐
รวม ๑๗ ๒๐ ๓๗

 

รูปแบบการจัดตั้ง

  •    ครอบครัว 
  •    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  •    องค์กรภาครัฐ
  •    องค์กรเอกชน

สภาพภูมิศาสตร์             

     เส้นทางในการเดินทางสะดวก อยู่ใกล้บ้าน และมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการเดินทาง มารับบริการที่ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และมีสถานที่ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาล ซึ่งมีความสะดวกในการรับบริการทางการแพทย์

 ระยะเวลาดำเนินการ        

     16 ธันวาคม  2558 – 30 กันยายน  2559 

 

โครงสร้างการดำเนินงาน

 srisakorn

 

 

Last modified on 20/04/2017

Share this article

About Author

Login to post comments

About us

buttom

Last posts

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Today 7

Yesterday 11

Week 33

Month 363

All 10619

Currently are 23 guests and no members online